Jan Walaker

IMPERFECT IS PERFECT

Jan Walaker är fri. Jag undrar om det alltid har varit så. Jan är färg. När jag tittar på hans fotografier ser jag ord. Walakerska – hans eget språk. Det behövs inget lexikon – det behövs ett öppet sinne. Jan är sex. Det är hans guide till det stora, det lilla. Jan är lek. Det är inte så att alla fotografier är överdrivet rosa, men jag tänker ändå på färgen rosa. I den västerländska kulturen blev rosa tillskrivet ett enskilt kön på 1920-talet eller tidigare. Fram till 1940-talet ansågs rosa vara lämpligt för pojkar eftersom färgen var relaterad till rött och därför mer maskulin, medan blått betraktades som lämpligt för flickor eftersom det var en mer känslig och prydlig färg. Därefter var den samhälleliga normen omvänd; rosa var lämpligare för flickor. Jan är Tokyo. Hans fotografier är också mycket musik – kanske inte klassisk vid första lyssningen, mer rock’n roll – typ 1970. Fel, jag hör en mix av Lou Reed, Richard Strauss, Carl Orff, Kurt Weill, Kraftwerk, Donna Summer och kanske något norskt. Jan är kärlek. Det finns ingen kyla i hans fotografier. Bara värme och en hel del vemod. Jan är humor. Jan är ett blått spöke. Hans ord, förlåt fotografier, slängs runt som i en text av William S. Burroughs, de tar oss till platser och möten som är viktiga. Jan är konst. Han vill visa eller berätta att det finns en hel värld där ute. Jan är hela världen. Så har det nog alltid varit.

Greger Ulf Nilson

Utstillingsperiode 02.09 - 30.09.17
Torsdag - Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag Kl. 12.00 - 16.00
Return to: Artists
Return to: Artists