HISTORIC LANDSCAPE
JIRI HAVRAN

23.02. - 24.03.18

Historiske landskap er bilder av steder der omtalte slag fant sted i et tidsrom på mer enn 400 år, fra angrepet på Lindisfarne (England) i 793 til slaget ved Largs (Skottland) i 1263. Tiden er kjent som norsk vikingetid og tidlig middelalder. I tillegg til i Norge ble slagene utkjempet i dagens Sverige, Danmark, Tyskland og særlig mange i Skotland, England og Irland.
Det vi i dag ser er tilsynelatende velholdte jordbruks-, industri- og bylandskaper og rolig hav eller idyll ved en elv. Kontrasten til de voldsomme hendelsene som utspant seg der for rundt 1000 år siden er stor. Ingenting minner om blodige slag, det er kun den kjente fortellingen som binder historien og bildene sammen.
Kunstnerens valg av synsvinkel, atmosfære og fargeholdning åpner for assosiasjoner til krigsscenene, men også mot et tvisyn: landskapet i dag er truet, kanskje på grensen av fullstendig ødeleggelse, men varer ødeleggelser evig?

Jiri Havran (1953) i Teplice, Tsjekkoslovakia, nå Den tsjekkiske republikk. Han kom til Norge i 1974, og er nå etablert som en av Norges fremste arkitekturfotografer.
Havran har medvirket i en rekke publikasjoner og bøker om kulturminner og arkitektur, og han har har hatt flere separatutstillinger både i Norge og i utlandet.

Det er også utgitt en bok i forbindelse med utstillingen.

Galleri Balder
Riddervolds gate 9
0258 Oslo

Torsdag / Fredag 12 - 18
Lørdag 12 - 16